Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2014

7688 c9a2 430
Reposted fromlaurien laurien viamarbra12 marbra12
4409 c84e 430
Reposted fromrenirene renirene
7277 9f69 430
Reposted frommartynkowa martynkowa viaDOBRADUPA DOBRADUPA

January 03 2014

5628 0c3e 430
Reposted fromeroth eroth viagolondrina golondrina

December 22 2013

6610 e612
Reposted fromgourou gourou viatrikk trikk

Jen and Josh talking about each other.

Reposted fromMoonTide MoonTide viaitsaccurate itsaccurate
8700 d28d 430
Reposted fromkaha kaha vianowherextohide nowherextohide

December 21 2013

7506 ac63 430
Reposted fromcrowsister crowsister viacoffeebitch coffeebitch
Reposted fromcorvax corvax viaodettastoned odettastoned

December 08 2013

#248
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
Fritz Henle
“New York - Empire State Building from my window at the “Americana”
c. 1960
  Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...), na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromIriss Iriss viapimpmyheart pimpmyheart
Reposted frominpassing inpassing viacouples couples
Reposted fromhwmc hwmc viapimpmyheart pimpmyheart

December 07 2013

Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że ta studnia nie ma jednak dna
— Stephen King
Reposted fromreksi0 reksi0 viaValarMorghulis ValarMorghulis
Ludzie mówią, że depresja to jest choroba, ale to jest normalna reakcja na otaczający nas świat. Każdy wrażliwy człowiek kończy w depresji.
— Leszek Możdżer
Reposted fromraita raita viaValarMorghulis ValarMorghulis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl